In de Wet op de medische keuringen (WMK) staat dat u als werkgever niet mag vragen naar de gezondheid van een kandidaat in de sollicitatieprocedure. Alleen een keuringsarts mag in de sollicitatieprocedure medische vragen stellen als dit van belang is om te bepalen of de werknemer geschikt is voor de functie.

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit in antwoord op kamervragen onlangs laten weten.

Loopt u hierdoor als werkgever NoRisk-gelden en premiekortingen mis?
Nee, dat hoeft niet. Twee maanden na aanvang van het dienstverband is het de werkgever op basis van artikel 38b lid 1 van de Ziektewet namelijk wel toegestaan om te vragen naar het WAO/WIA-verleden van werknemers. De werknemer is dan verplicht om openheid van zaken te geven.

Om geen NoRisk-gelden en premiekortingen mis te lopen raden wij u daarom aan om na het verstrijken van de proeftijd, te informeren naar het WAO/WIA-verleden van nieuwe werknemers en de eventuele status op te nemen in het personeelsinformatiesysteem.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om gebruik te maken van NoRisk-gelden en premiekortingen ten behoeve van werknemers die in het verleden ziek zijn geworden? Neemt u gerust contact op met Sonja de Winter op 06-23223885. 

Naar boven