Financiele analyse

Het is werkgevers al om bekend; een werknemer die ziek uit dienst gaat, of de WIA instroomt, kost het bedrijf veel geld. Wat de precieze financiële gevolgen van Ziektewet-, of WIA-instroom zijn voor uw bedrijf, is soms handig om te weten. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf overweegt om eigenrisicodrager voor de Ziektewet - of WGA te worden, of omdat u de kosten van een bezwaar- of beroepsprocedure wilt afwegen tegen de mogelijke schadelastvermindering. In dergelijke situaties verdient een financiële analyse vooraf aanbeveling.

Ter ondersteuning van uw beleid en afwegingen heeft FOCUS VerzuimManagement een aantal financiële analyses ontwikkeld:

 
Controle van de WGA/ZW-nota die u van de Belastingdienst of UWV ontvangt

Elke organisatie met personeel levert een flinke premiebijdrage aan de sociale zekerheid. Zo betaalt u voor uw (ex-)werknemers die de WGA zijn ingestroomd 10 jaar lang de uitkering; hetzij via de gedifferentieerde premie Whk, hetzij direct als eigenrisicodrager.

Omdat het stelsel van Sociale Zekerheid tegenwoordig uitermate complex is, is de kans groot dat uw organisatie te veel betaalt. Dat gaat gauw om € 20.000 per persoon per jaar.

FOCUS VerzuimManagement kan deze onvolkomenheden voor u opsporen en namens u rechtzetten bij UWV en/of de Belastingdienst.

Risico-inventarisatie bij bedrijfsovername

Als u een bedrijf met personeel overneemt, staat u dan even stil bij het financiële risico van arbeidsongeschiktheid. De kans is namelijk groot dat u ook de financiële verantwoordelijkheid voor één of meerdere arbeidsongeschikte (ex)werknemers overneemt. Wist u dat het financiële risico kan oplopen tot € 437.000 per persoon?

Over het algemeen beperkt het zogenaamde due diligence onderzoek bij bedrijfsovernames zich tot een inventarisatie van ziekteverzuim en de kosten op het moment van overname, terwijl het juist van belang is om te weten hoe de kosten zich na de bedrijfsovername zullen ontwikkelen en voor hoe lang de kosten zullen aanhouden. Kostenstijgingen van 200% of meer zijn namelijk geen uitzondering en de kosten kunnen tot 12 jaar aanhouden.

Laat u zich als potentiële koper liever niet verrassen door financiële tegenvallers? Dan doet u er goed aan om het financiële risico ten aanzien van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid goed in kaart te brengen. Complexe wetgeving maakt dat dit het werkgebied van specialisten is.

FOCUS VerzuimManagement helpt u graag bij het inventariseren van de financiële risico’s. Dit voorkomt niet alleen vervelende verrassingen, maar vergroot ook uw onderhandelingspositie.

 

Offerte aanvragen

 

Naar boven