Het UWV-besluit begin dit jaar om te stoppen met het verstrekken van de zogeheten BIER-lijsten aan werkgevers wordt op last van het ministerie van SZW teruggedraaid. Op deze 'Bijlage Inlooprisico Eigenrisicodragers' staat de door het UWV aan de werkgever toegerekende personen met bijbehorende WGA-uitkeringen vermeld. Een verzekeraar baseert zijn premies mede op die opgave. Daarmee is de BIER-lijst cruciaal voor het bepalen van het WGA-risico. Lees verder... 


Bron: Telegraaf, d.d. 8 maart 2012 

Naar boven