Bij de huidige wetgeving hebben werkgevers tweemaal per jaar (1 januari en 1 juli) de keuze om eigenrisicodrager te worden voor het ziekengeld en/of  de WGA-uitkering.

In de brief naar aanleiding van de evaluatie van de Wet WIA van 25 maart 2011 is het voornemen aangekondigd voor een wetswijziging die de keuze beperkt tot eenmaal per 1 januari van enig jaar.

Bron:
- Nota van Wijziging van Verzamelwet SZW 2012, d.d. 28 oktober 2012
- Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2012, 28 oktober 2012

Naar boven