Door: Sonja de Winter,
Register-Casemanager en eigenaar van FOCUS VerzuimManagement
 

UWV heeft de parameters bekend gemaakt waarmee de gedifferentieerde WGA-premies voor het premiejaar 2012 berekend worden. Welke invloed de parameters hebben op de WGA-premie die publiek verzekerde werkgevers in 2012 betalen leest u hieronder: 

Wat met name opvalt is dat de minimumpremie voor grote werkgevers in 2012 stijgt van 0,07% naar 0,13%. Grote werkgevers (loonsom 2010 > € 755.000) zonder WGA-instroom moeten daardoor rekening houden met bijna een verdubbeling van de WGA-lasten in 2012. De minimumpremie is voor hen weliswaar, ook in 2012, nog steeds voordeliger dan de gemiddelde private verzekeringpremie, maar de financiële prikkel om bij UWV te blijven wordt aanzienlijk kleiner. 

Voor kleine werkgevers daalt de minimumpremie in 2012 van 0,56% naar 0,48%. Van deze verlaging zullen betrekkelijk weinig werkgevers voordeel ondervinden. De meeste kleine werkgevers met weinig of geen WGA-instroom hebben de afgelopen jaren immers al de overstap naar WGA-eigenrisicodragerschap gemaakt, omdat dit aanzienlijk voordeliger is.

Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage voor 2012 heeft UWV berekend op 0,22% (2011: 0,28%). Door de daling van deze parameter wordt de kans groter dat het individuele risicopercentage boven het gemiddelde komt te liggen en uw bedrijf een opslag op de rekenpremie krijgt. De WGA-premie voor 2012 zal hierdoor, ondanks de verlaagde rekenpremie (0,55% in 2012 t.o.v 0,62% in 2011) en de verlaagde correctiefactor (1,90% in 2012 t.o.v. 1,96% in 2011), voor veel bedrijven stijgen.   

De maximumpremie voor grote werkgevers daalt in 2012 van 2,20% naar 2,12%. Dit is een meevaller voor grote werkgevers met een individueel risicopercentage dat fors boven het gemiddelde ligt; zij bereiken eerder het plafond.

Parameters gedifferentieerde WGA-premie 2012


In 2012 publiek verzekerd blijven of eigenrisicodrager worden?

De WGA-premie voor het komende jaar is een van de factoren die van invloed zijn op de afweging om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Alle werkgevers met- en zonder WGA-instroom doen er verstandig aan om, tegen het licht van de nieuwe parameters, (opnieuw) de voors en tegens van WGA-eigenrisicodragerschap tegen elkaar af te wegen.

Wilt u weten of het voor uw bedrijf interessant is om per 1 januari 2012 de overstap van publiek naar privaat te maken? Of heeft u behoefte aan ondersteuning bij het offertetraject?

FOCUS VerzuimManagement heeft geen enkele verbintenis met verzekeraars en is u graag van dienst met een onafhankelijk advies. Ook wanneer u al één of meerdere offertes heeft aangevraagd kan FOCUS VerzuimManagement u helpen de juiste keuze te maken.

Naar boven