Gevolgen van 'De wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld' (v.a. 1 juli 2011):

1.
UWV gaat het re-integratieverslag voortaan ook toetsen bij:

- werknemers die ziek zijn door orgaandonatie; 
- werknemers die ziek zijn door zwangerschap of bevalling;
- werknemers met een een no-riskpolis.

Als gevolg hiervan kan UWV bij onvoldoende re-integratie inspanningen een loonsanctie opleggen.
Dit geldt alleen voor werknemers die op of na 1 juli 2011 ziek worden.

2.
UWV zal het inkomen dat een werknemer verdient naast een Ziektewet-uitkering voortaan in mindering brengen op zijn uitkering.
Dit geldt alleen voor werknemers die op of na 1 juli 2011 ziek worden.

Bron:
- Staatsblad  2011, 299
- UWV d.d. 23 juni 2011

Naar boven