Minister Kamp van SZW heeft zijn plannen voor de omvangrijke bezuinigingen in de sociale zekerheid voor de periode 2012-2015 bekend gemaakt. Een interne efficiencyslag bij UWV, in de vorm van kostenbesparingen op ICT, huisvesting en staf moet 100 miljoen opleveren. Een vereenvoudiging van de wet en regelgeving moet 50 miljoen besparen. Voor de WIA denkt Kamp in dit kader aan het kostendekkend maken van UWV werkzaamheden voor Eigen risicodragers, het afschaffen van de IVA met geringe kans op herstel; kostendekkende deskundigenoordelen en een efficientere beoordeling van RIV's. Tenslotte moet een versobering en modernisering van de dienstverlening van UWV nog een verdere besparing van 127 miljoen opleveren. Dit zal zich uiten in een verschuiving van persoonlijk contact met de clienten (minder jobcoaches, werkpleinen) naar digitalisering van de dienstverlening zoals bijvoorbeeld E-coaching.    

Bron: www.rijksoverheid.nl d.d. 14 maart 2011

Naar boven