UWV heeft een aantal parameters bepaald die dienen als basis voor de vaststelling van de individuele premie WGA voor de werkgever. De parameters gelden voor de premie verschuldigd over het premieplichtige loon in het jaar 2011.

Bron:  Staatscourant d.d. 1 september 2010 nummer 13737

Naar boven