Door: Sonja de Winter,
Register-Casemanager, FOCUS VerzuimManagement

Menig werkgever buigt zich momenteel over de lastige kwestie van het WGA-eigenrisicodragerschap. Immers uiterlijk 1 oktober 2010 moet het verzoek tot eigen risicodrager zijn ingediend bij de belastingdienst. Althans, wanneer je als werkgever gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om over te stappen van het zogenaamde publieke bestel (lees: UWV) naar een private verzekeraar. Tja, het is een ingewikkelde kwestie, waarbij goed advies geen overbodige luxe is. Volgens veel adviseurs zijn de voordelen van eigenrisicodragerschap groot; aantrekkelijke premies, premiestabiliteit, ondersteuning bij re-integratie, geen ‘staartlast’-risico, maar ook de blijvende verantwoordelijkheid voor re-integratie gedurende de eerste tien WGA-jaren wordt als voordeel genoemd. Dit laatste argument vind ik zelf een “leuke”, omdat het een nieuwe uitdaging met zich meebrengt. Verzuimbeleid gaat bij de meeste bedrijven namelijk niet verder dan de eerste twee ziektejaren. Daarna wordt in veel gevallen het dienstverband beëindigd en stopt over het algemeen de begeleiding van de zieke ex-werknemer. Dat is eigenlijk gek. De werkgever blijft sinds 2007 namelijk wel 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Op zich is het begrijpelijk dat werkgever en werknemer na twee jaar op elkaar zijn uitgekeken en beide het gevoel hebben er alles aan te hebben gedaan. Dan is het de beurt aan UWV, die de nobele taak van casemanager naar beste kunnen voortzet. Dat UWV daarin te kort schiet is gezien het geringe financiële belang voor UWV zelf,  niet verwonderlijk. Heel anders gaat het er aan toe bij WGA -eigenrisicodragers. Naast de financiële verantwoordelijkheid voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering dragen zij gedurende de tien jaren van eigen risicodragerschap namelijk ook de verantwoordelijkheid voor de re-integratie. Oftewel de werkgever blijft ook na het tweede ziektejaar casemanager en zet de re-integratiebegeleiding voort ongeacht of de persoon wel of niet bij het eigen bedrijf in dienst blijft. Prachtig! Ik ben er namelijk van overtuigd dat goed casemanagement de re-integratie bespoedigt, ook na het tweede ziekte jaar. Als eigen risicodragers het goed doen kunnen ze bovendien sneller en beter (dan UWV) inschatten of de WGA-uitkering nog noodzakelijk en terecht is, wat uiteraard ook een positief effect op de financiële schadelast zal hebben.
Alleen? Hoe doe je dat eigenlijk, goede verzuim en re-integratie-
begeleiding bij ex-werknemers?

Volgende week meer…

Sonja de Winter
Register-Casemanager, FOCUS VerzuimManagement

Datum: 27 augustus 2010

Naar boven