Controle Ziektewet beschikking; de medische beschikking

UWV heeft laten weten de Beslissingen van arbeidsgeschiktheid pas na 1 september a.s. naar de arts-gemachtigde te zullen sturen. Hoe nu verder met de controle op de Ziektewet beschikking?

Een flink aantal werkgevers heeft inmiddels de brief van het UWV ontvangen met daarop de toegerekende Ziektewet-uitkeringen. Menig werkgever heeft naar aanleiding hiervan een arts of advocaat gemachtigd om de beschikbare Beslissingen van arbeidsgeschiktheid te ontvangen.

UWV verstuurt herstelverklaringen na 1 september
De Beslissing van arbeidsgeschiktheid bevat, behalve een hersteldatum, ook medische informatie die aanleiding voor bezwaar kan zijn. Helaas heeft UWV laten weten deze medische beschikkingen pas na 1 september te zullen versturen. Heeft u het UWV verzocht om de medische beschikkingen naar een arts-gemachtigde te versturen? Houdt u er dan rekening mee dat hij/zij u hier pas na 1 september over kan berichten en mogelijk zelfs enkele weken later, afhankelijk van de snelheid van handelen bij het UWV.

Inzicht over hersteldatum wenselijk, maar niet noodzakelijk
Met het oog op de belangenafweging van bezwaar aantekenen, is het relevant om inzicht in de mogelijke einddatum van de Ziektewet-uitkering te hebben. Wij maken u er echter op attent dat inzicht in de mogelijke hersteldatum niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de controle en/of bezwaar op de toegerekende Ziektewet-uitkering. Let u er op dat de bezwaartermijn van de Ziektewet beschikking (6 wkn), in afwachting van de Beslissing van arbeidsgeschiktheid, niet onbedoeld verloren gaat?

Wenst u inzicht in de mogelijke hersteldatum alvorens u controle en/of bezwaar uitoefent op de Ziektewet beschikking, dan raden wij u aan om pro forma bezwaar aan te (laten) tekenen. Als u pro forma bezwaar aantekent (bij voorkeur tegen het einde van de bezwaartermijn), dan krijgt u van het UWV vier weken (extra) de tijd om de argumenten voor het bezwaar aan te leveren. Hopelijk ontvangt uw arts-gemachtigde ondertussen de Beslissing van arbeidsgeschiktheid van het UWV en kan hij/zij u informeren over de eventuele hersteldatum.

Twee andere mogelijkheden om inzicht te verkrijgen in de mogelijk hersteldatum van uw ex-werknemer zijn:

- De brief beëindiging Ziektewet uitkering op te vragen bij het UWV; in geval van spontane werkhervatting/herstelmelding door de ex-werknemer komt er geen verzekeringsarts aan te pas komt en stelt het UWV deze brief op.

- De eventuele einddatum van de Ziektewet uitkering kunt u, volgens het UWV, ook opvragen via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal van uwv.nl. U dient zich daartoe wel eerst te hebben aangemeld.

Voor informatie over onze dienstverlening met betrekking tot controle op de Ziektewet-flex beschikking kunt u contact op te nemen met Sonja de Winter op telefoonnummer 06 23 223 885.

FOCUS VerzuimManagement, d.d. 19 augustus 2013

Naar boven