In het Belastingplan 2014 is geregeld dat werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie WAO/WIA (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds).

Dit betekent dat u een eenmalige teruggaaf krijgt van 28,82% van de basispremie WAO/WIA die u hebt opgegeven over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013. In de aangifte loonheffingen hebt u de basispremie WAO/WIA eerder opgegeven in de rubriek 'Basispremie WAO/IVA/WGA'.

De peildatum waarop de Belastingdienst de aangegeven premie vaststelt is 30 september 2013. Aangiften en correcties die u na 30 september 2013 hebt gedaan, tellen dus niet mee. Hebt u een aangiftetijdvak van 4 weken of van een jaar, dan berekent de Belastingdienst de basispremie WAO/WIA tijdsevenredig.

De teruggaaf kunt u in december 2013 of januari 2014 tegemoet zien; u hoeft hier verder niets voor te doen. Doet u een jaaraangifte over 2013, dan krijgt u de teruggaaf in de loop van 2014.

Werkgevers ontvangen deze teruggaaf ter compensatie van de 'inhaalpremie' die zal worden geheven om het tekort van 1,3 miljard in de sectorfondsen op te vangen. De eenmalige "lastenverlichting" bedraagt eveneens € 1,3 miljard, dus per saldo schieten werkgevers hier niets mee op...

Naar boven