De komende weken zullen de eerste gevolgen van de Wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) zichtbaar worden. UWV heeft namelijk laten weten dat werkgevers vanaf 13 mei a.s. een toekenningbeschikking ZW-flex zullen ontvangen. Hierop staan de tijdelijke (ex)werknemers  die in 2012 een ZW-uitkering hebben ontvangen welke, op basis van de gewijzigde wetgeving, in 2014 voor rekening van de werkgever komt.

Uit ervaring met de WAO en WIA, weten we dat deze beschikkingen zeer foutgevoelig zijn. Wij raden u daarom aan de toekenningbeschikkingen van het UWV goed te controleren en bezwaar aan te tekenen in geval van onvolkomenheden. Dit kan uw bedrijf veel geld besparen.

Wat kunnen werkgevers verwachten?
Werkgevers ontvangen vanaf 13 mei a.s. een informatiebrief ZW-flex met bijlage van het UWV. Deze bijlage bevat een overzicht van (ex)werknemers die in 2012 een Ziektewet-uitkering hebben ontvangen welke, op basis van de gewijzigde wetgeving, in 2014 voor rekening van de werkgever komt.

Als de werkgever naar aanleiding hiervan een gespecificeerde beschikking van één of meerdere werknemers wil ontvangen, dan kan hij dat op de bijlage aanvinken; werkgevers moeten dit binnen 4 weken terugsturen. Arbodiensten ontvangen eventuele medische beschikkingen (herstelverklaringen). Tegen alle beschikkingen kan de werkgever bezwaar aantekenen, waarbij een bezwaartermijn van 6 weken van toepassing is. Bezwaar tegen de medische beschikkingen moet binnen 2 weken worden ingediend. Dit gehele proces zal vóór 1 september a.s. afgerond zijn.

Vervolgens zal UWV de toekenningbeschikkingen van de WGA-flex toesturen, te beginnen bij de grote werkgevers (> 2000 werknemers). Op deze beschikking staan de tijdelijke (ex)werknemers die in 2012 een WGA-uitkering hebben ontvangen welke, op basis van de gewijzigde wetgeving, in 2014 voor rekening van de werkgever komt. Afronding van dit proces wordt eind november 2013 verwacht.  

Flex-beschikkingen vanaf 2013
Tot zover de “inhaalactie” ZW- en WGA- flex.  Voor de gedane flex-uitkeringen ná 2012 gaat het anders; sinds 1 januari 2013 krijgen werkgevers als het goed is al een kopie van iedere WGA-flex beslissing. Per 1 juli 2013 geldt dat ook voor Ziektewet-flex beslissingen. De Ziektewet-flex beslissingen over de eerste helft van 2013 gebeuren weer met een inhaalactie. Deze zullen worden verstuurd zodra UWV gereed is met het verzenden van alle flex-toekenningbeschikkingen over 2012.

Ondersteuning vanuit FOCUS VerzuimManagement
Controle van de toekenningbeschikking voorkomt dat u ten onrechte de ZW-uitkering of  WGA-uitkering van een (ex) werknemer betaalt. Dit kan u dus veel geld besparen.

Ontbreekt het u aan tijd of kennis om de controle van de beschikking uit te voeren? Dan zijn wij u hierbij graag van dienst; de controle van de toekenningbeschikking ZW-flex 2012 kunnen wij uitvoeren voor € 225,= excl. 21% BTW (ongeacht aantal medewerkers). Mochten we op basis hiervan onvolkomenheden signaleren, dan doen we graag een passend voorstel.

Naar boven