Op 1 januari 2013 is de Wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking getreden. Deze wet, ook wel bekend onder de noemer 'Modernisering Ziektewet', heeft grote financiële gevolgen voor werkgevers en werknemers.Toch is de BeZaVa niet alleen kommer en kwel; vele werkgevers zullen dankzij deze wet juist minder kosten hebben.

Achtergrond
Aanleiding voor de BeZaVa was de WIA-evaluatie in 2010. Hieruit kwam namelijk naar voren dat de WGA-instroom van werknemers met een vast dienstverband (WGA-vast) aanzienlijk lager was dan de WGA-instroom van werknemers met een tijdelijk dienstverband (WGA-flex); de verklaring hiervoor zou zijn gelegen in de financiële prikkels die werkgevers en werknemers ervaren bij de uitvoering van de WGA-vast. De BeZaVa is dan ook in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers te beperken via financiële prikkels.

ZW- en WGA-uitkering van tijdelijke werknemers meer toegerekend aan de werkgever
In 2013, betalen werkgevers (eigenrisicodragers uitgezonderd) één gedifferentieerde WGA premie voor werknemers die vanuit een vast dienstverband de WGA instromen. Vanaf 1 januari 2014 komen daar twee nieuwe gedifferentieerde premies bij:

* Gedifferentieerde premie voor WGA instroom vanuit een tijdelijk dienstverband (WGA-flex)
* Gedifferentieerde premie voor Ziektewet instroom (veelal vanuit een tijdelijk dienstverband)

De nieuwe gedifferentieerde premie ZW en WGA-flex komen vanaf 2014 in de plaats van het Ziektewet-deel van de sectorpremie; de sectorpremie is een vaste premie en ligt, afhankelijk van de sector (níet van de instroom!), tussen de 0,05% en 5,24% (2013); de hoogte van de gedifferentieerde premie zal vanaf 2014 bij kleine bedrijven (


Meer informatie over:

- Eigenrisicodragen voor de Ziektewet

- Eigenrisicodragen voor de WGA-flex?

-
Hulp bij controle Ziektewet en/of WGA-flex beschikking

 

Naar boven