Eigen risicodragers voor de WGA worden beschouwd als een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Maakt u zich hierover niet teveel zorgen. Dit klinkt enger dan dat het in praktisch opzicht voorstelt. Het komt erop neer dat werkgevers, net als het UWV, sanctie kunnen opleggen wanneer een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer onvoldoende meewerkt aan het re-integratietraject. Lees verder...

Bron: BG Magazine, d.d. 15 juli 2009

Naar boven