Hoe zit het met de rechten en plichten bij ziekteverzuim tijdens onbetaald verlof?

Op dit moment kennen werkgevers en werknemers de regelgeving rond de meeste vormen van betaald verlof steeds beter en maken steeds vaker gebruik van deze verlofvorm. De andere verlofvorm, het onbetaald verlof, geniet ook bekendheid maar roept iedere keer weer vragen op als het gaat om loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen, overlijden, werkloosheid.  

In het algemeen is het opnemen van onbetaald verlof een afspraak tussen u en uw werknemer. In de Wet arbeid en zorg zijn een paar situaties opgenomen waarin een werknemer een wettelijk recht heeft op onbetaald verlof. De bekendste is ouderschapsverlof. Buiten deze wettelijke verlofvormen bestaat er geen wettelijk recht op onbetaald verlof. De meest voorkomende vorm van onbetaald verlof waarop geen recht bestaat is de zogenoemde ‘sabbatical’. Wel kunnen er CAO-afspraken bestaan of is er in de (individuele) arbeidsovereenkomst iets vastgelegd. Als er niets is vastgelegd, kan een werkgever het verzoek tot onbetaald verlof dus afwijzen als hier geen wettelijk recht bestaat op grond van de Wet arbeid en zorg. Dit kan uiteraard wel nadelige gevolgen hebben voor de arbeidsrelatie.

De volgende bepalingen gelden in algemene zin bij onbetaald verlof:

  • Als uw werknemer ziek wordt gedurende de verlofperiode, bestaat er gedurende het verlof geen recht op loondoorbetaling bij ziekte.
  • Wel heeft hij, wanneer hij ziek terugkeert, recht op loondoorbetaling bij ziekte. Als eerste ziektedag wordt in dat geval de eerste dag na afloop van het onbetaalde verlof aangemerkt.
  • Voor de WIA geldt, dat de wachttijd van twee jaar ingaat op deze eerste dag na afloop van het onbetaalde verlof.
  • Indien wenselijk (bij ziekte) kan uw werknemer het onbetaalde verlof in overleg met u eerder beëindigen, waardoor sneller kan worden gereïntegreerd en sneller recht bestaat op een uitkering.
  • Het recht op een werkloosheidsuitkering blijft gedurende het onbetaalde verlof bestaan.
  • Aanvullende verzekeringen zoals pensioen, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten kunnen ongewijzigd blijven doorlopen. Wel is het zaak de CAO of arbeidsvoorwaarden te raadplegen of in de arbeidsvoorwaarden duidelijk vast te leggen of en in welke mate deze verzekeringen doorlopen en wie de premies van de verzekeringen verschuldigd is tijdens het onbetaald verlof. Ook moet er worden gekeken of voortzetten van de verzekeringen door de diverse verzekeraars technisch mogelijk is en of er geen afwijkende bepalingen in de verzekeringsvoorwaarden zijn opgenomen.
  • Gedurende het verlof loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door.

Gedurende BRON: www.bgmagazine.nl

Naar boven