Van rechtswege zijn werkgevers publiek via het UWV verzekerd voor het WGA-risico. De grootte van dit risico heeft echter veel werkgevers doen besluiten om eigenrisicodrager voor de WGA te worden en zelf de regie in handen te nemen. Jaarlijks bestaat de mogelijkheid om per 1 januari of 1 juli de overstap naar eigenrisicodrager- of juist terug naar het UWV maken.

Wat houdt WGA-eigenrisicodragen in?
De WGA-eigenrisicodrager betaalt geen gedifferentieerde WGA-premie, maar betaalt de WGA-uitkeringen van haar (ex-)werknemers volledig zelf. Daarnaast is de WGA-eigenrisicodrager de eerste tien WGA-jaren zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van haar uitkeringsgerechtigden. Deze wettelijke re-integratieplicht stelt de eigenrisicodrager in staat om invloed uit te oefenen op de WGA-instroom en daarmee op de eigen schadelast, maar brengt ook kosten met zich mee. Overigens brengen de meeste WGA-eigenrisicodragers het WGA-risico (verplicht) onder bij een verzekeraar die hen vaak (tot op zekere hoogte) tegen een meerprijs ondersteunt bij de re-integratieplicht.

Een lastige beslissing
Of WGA-eigenrisicodragerschap ook voor uw organisatie interessant is hangt af van meerdere factoren waaronder de grootte van uw organisatie, de sector waarin het actief is, het gemiddelde salaris, de daadwerkelijk mate van WGA- instroom, maar ook de kans op nieuwe WGA-instroom.

Daarnaast is het raadzaam om de re-integratieverplichting mee te wegen in uw beslissing; wat deze verplichting inhoudt, of de organisatie deze verantwoordelijkheid aan kan/wil en wat het uiteindelijk oplevert.

Aanvragen bij de Belastingdienst
De wens om eigenrisicodrager te worden dient de werkgever uiterlijk 13 weken voor de beoogde ingangsdatum kenbaar te maken bij de Belastingdienst; Dus uiterlijk 2 oktober als u per 1 januari eigenrisicodrager wilt worden, of 1 april als u per 1 juli eigenrisicodrager wilt worden. Het verdient dan ook de aanbeveling om vroegtijdig te starten met het inventariseren van het risico en het aanvragen van offertes.

Ondersteuning gewenst?
FOCUS VerzuimManagement biedt geen verzekeringsoplossingen, noch onderhouden wij banden met verzekeraars. Daarom zijn wij deste beter in staat om de financiële- en niet-financiële gevolgen van het eigenrisicodragen- of de stap terug naar het UWV, inzichtelijk maken. Hoe we dat doen hangt af van uw wensen.

Wij denken met u mee en zijn graag uw onafhankelijke adviseur!

Offerte aanvragen


Leestip

- Artikel: WGA eigenrisicodragen? U heeft tot 1 oktober bedenktijd! (29-08-2016)
- Praktische informatie m.b.t. WGA-eigenrisicodragerschap (16-08-2016)

- Artikel 'WGA-eigenrisicodragen in 2017' (18-05-2016)

Naar boven