Werkgevers die per 1 juli 2013 eigenrisicodrager voor de WGA wensen te worden hebben tot 31 maart a.s. de tijd om dit aan de Belastingdienst door te geven. (Daarna is de eerst volgende mogelijkheid per 1 januari 2014, uiterlijk door te geven aan de Belastingdienst op 01-10-2013).

Overweegt uw organisatie om het eigenrisicodragerschap privaat te verzekeren dan zal de verzekeraar u vragen om het inlooprisico in kaart te brengen. Wat daarbij van belang is hebben we nog even voor u op een rij gezet.

Dekking WGA-verzekering
Een WGA-verzekering biedt in principe dekking voor de WGA-uitkeringen van (ex)werknemers die na de ingangsdatum van de verzekering ziek en arbeidsongeschikt zijn geworden. Alle werknemers die al ziek of arbeidsongeschikt zijn op de ingangsdatum van de verzekering vallen onder het zogenaamde inlooprisico. De mogelijke WGA-uitkeringen die voortkomen uit het inlooprisico worden niet standaard vergoed door de WGA-verzekering. Dit houdt in dat het UWV de WGA-uitkeringen van uw medewerkers én ex-medewerkers, tot het verstrijken van het 10e WGA jaar, bij u in rekening brengt.

De verzekering van het inlooprisico
Hoewel het inlooprisico in principe niet onder de standaard dekking van de WGA-verzekering valt, bieden een aantal verzekeraars wel een standaarddekking van het inlooprisico voor een bepaalde periode (tot 6 mnd.). Het is de moeite waard hierop te letten bij het vergelijken van polissen.

Daarnaast bieden verzekeraars veelal de mogelijkheid om het volledige inlooprisico te verzekeren tegen een extra (koopsom)premie. Of het verstandig is om het inlooprisico verder te verzekeren, hangt af van de geschatte kans op schade. Oftewel hoe groot is de kans dat een zieke werknemer in de WGA komt? Wordt de WGA-uitkering in dat geval aan u als werkgever doorbelast en zo ja hoe groot zal dan de financiële schadelast zijn? Op basis van deze uitkomst kunt u ook beslissen om een bepaald deel van het inlooprisico te verzekeren.  

Het risico van het inlooprisico en de Wet BeZaVa
De inschatting van de financiële schade van het inlooprisico is geen sinecure. Toch is het, mede door recente invoering van de Wet Beperking langdurig Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangetters (BaZaVa), van belang om dit zorgvuldig te doen. De BeZaVa schrijft namelijk voor dat vanaf 2014 ook de WGA-uitkeringen van tijdelijke werknemers worden doorbelast aan de individuele werkgever. Als gevolg hiervan vallen alle tijdelijke werknemers ook onder het inlooprisico en nemen de financiële gevolgen van het inlooprisico nog verder toe.

Conclusie
De premie die een WGA-verzekeraar offreert, valt niet zondermeer te vergelijken met de gedifferentieerde premie, die u gewend bent om aan het UWV te betalen. De financiële gevolgen van het inlooprisico kunnen groot zijn. Het is daarom van belang om het inlooprisico zorgvuldig in kaart te brengen en een inschatting van de kosten in de vergelijking mee te nemen.


Heeft u behoefte aan een onafhankelijke second opinion bij de beoordeling van de offerte voor WGA-eigenrisicodragerschap. Wij zijn graag bereid om met u mee te denken.

Naar boven