Heeft u op of na 1 januari 2014 een werknemer van minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud aangenomen? En had hij toen een WW- of een bijstandsuitkering? Dan kunt u vanaf 1 juli 2014 voor hem misschien de premiekorting voor jongere werknemers in uw loonaangifte toepassen.

Impuls overheid
Het kabinet vindt het van belang dat jongeren niet langdurig in een uitkering blijven en streeft er naar hen perspectief te geven op een plek op de arbeidsmarkt. Het kabinet vindt daarom op dit moment een impuls nodig om werkgevers te stimuleren deze jongeren een kans te geven.

Hoe kunt u de premiekorting toepassen?
Om de premiekorting te krijgen, heeft u de doelgroepverklaring van uw werknemer nodig. In deze verklaring staat dat hij een WW- of bijstandsuitkering had op de dag voordat hij bij u in dienst kwam. Hij vraagt de doelgroepverklaring vanaf 1 mei 2014 zelf aan. Daarna ontvangt u de doelgroepverklaring.  

De werknemer kan UWV ook machtigen de doelgroepverklaring rechtstreeks naar u te sturen. Dat kan ook vanaf 1 mei 2014. Heeft de werknemer een bijstandsuitkering? Dan vraagt hij de doelgroepverklaring aan bij zijn gemeente.

De regeling stopt op 1 januari 2016
U krijgt de premiekorting tot het eind van zijn arbeidscontract. De regeling stopt op 1 januari 2016.

Kijk voor meer informatie over de premiekorting voor jongere werknemer op de website van UWV. Hier vindt u alle voorwaarden van de regeling.

Naar boven