Gegevens
Gepubliceerd: 1 juni 2015

Een werkgever vroeg me enige tijd terug om naar een Ziektewet beschikking te kijken. Voor haar gevoel was de Ziektewet toekenning aan een ex-werknemer namelijk niet terecht en ze voelde er niet voor om de forse rekening aan UWV te betalen (werkgever is publiek verzekerd voor de ZW).

De 'Quick-scan bezwaar & beroep' die FOCUS VerzuimManagement vervolgens uitvoerde leverde inderdaad een aantal mogelijke gronden op om bezwaar aan te tekenen tegen de Ziektewet toekenning. Echter uit de Quick-scan bleek ook dat een geslaagde procedure deze werkgever geen financieel voordeel zou opleveren; de werkgever werd namelijk aangemerkt als kleine werkgever en betaalde een vaste Ziektewet premie, ongeacht de mate van instroom.

Toen anderhalf jaar later de beschikking 'Beëindiging ZW-uitkering per einde wachttijd' bij de werkgever op de mat viel, trok deze gelukkig opnieuw aan de bel. Een fusie die inmiddels had plaatsgevonden, maakte namelijk dat deze werkgever nu in de categorie 'grote werkgevers' viel en een bezwaarprocedure tegen de duur van de Ziektewet uitkering wel zinvol was. In bezwaar leverde een herziene beslissing nu wel een forse premieverlaging voor de werkgever op. Daarnaast, ook niet onbelangrijk, leverde de geslaagde procedure tegen de duur van de uitkering een ontkoppeling van de WIA-uitkeringslast op; de toerekening van de Ziektewet uitkering werd immers niet langer gehandhaafd tot einde wachttijd. Geen WIA-kosten dus voor de werkgever met betrekking tot deze instromer.

Al met al een mooi resultaat tegen minimale kosten!

Naar boven