Het deskundigenoordeel kan door werkgever of werknemer bij het UWV worden aangevraagd in situaties waarbij het re-integratieproces dreigt vast te lopen vanwege een verschil in inzicht. In totaal gaat het om ongeveer 16.400 deskundigenoordelen per jaar, waarvan er 9.500 door werkgevers worden aangevraagd, en 6.900 door werknemers. De bijdrage in de kosten is nu € 50,-, ongeacht of de werkgever dan wel de werknemer het oordeel aanvraagt. Deze prijs van deskundigenoordelen is lang niet kostendekkend en het UWV is voornemens om de kosten van het deskundigenoordeel v.a. 01-01-2013 te verhogen naar € 175,- voor de werknemer en € 350,- voor de werkgever. Lees verder...

Bron: www.rijksoverheid.nl, d.d. 1 oktober 2012

Naar boven