De fiscus ziet een WIA-uitkering als inkomen uit vroegere arbeid terwijl loondoorbetaling bij ziekte inkomen uit tegenwoordige arbeid is. Dat lijkt een klein verschil maar bij inkomen uit tegenwoordige arbeid heb je recht op arbeidskorting, bij inkomen uit vroegere arbeid niet.

Lees verder...

Bron: Telegraaf d.d. 30-11-2009

Naar boven