Als u een aanvraag indient bij de overheid, bijvoorbeeld een WIA aanvraag bij het UWV, dan wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. De overheid komt aan die wens tegemoet door zichzelf heldere regels op te leggen en zich daar strikt aan te houden. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’. Deze wet is op 1 oktober 2009 in werking getreden. De wet is bedoeld om te zorgen dat de overheid zo snel mogelijk beslist over uw aanvraag. Een overheid die niet tijdig beslist, overschrijdt de beslistermijn. Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat de overheid beslist over uw aanvraag? Dan stuurt u het bestuursorgaan waarbij u de aanvraag heeft ingediend, een brief  waarin u vraagt om een dwangsom.

Lees verder...

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Naar boven