Sinds de invoering van de Wet BeZaVa in 2014 betalen werkgevers in beginsel een gedifferentieerde ZW-premie die qua hoogte wordt bepaald door de mate van eigen Ziektewet instroom. De financiële gevolgen van de Wet BeZaVa hebben veel werkgevers doen besluiten om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden en zelf de regie in handen te nemen.

Eigen regie
De ZW-eigenrisicodrager betaalt namelijk geen gedifferentieerde ZW-premie, maar betaalt de Ziektewet uitkeringen van haar ex-werknemers volledig zelf. Daarnaast is de ZW-eigenrisicodrager zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van het recht op Ziektewet- en voor de re-integratie van haar uitkeringsgerechtigden. Feitelijk voert de eigenrisicodrager dus zelf de Ziektewet uit in plaats van het UWV. Met name de wettelijke re-integratieplicht maakt het mogelijk om invloed uit te oefenen op de Ziektewet instroom, de WIA-instroom en daarmee op de financiele schadelast.

Voor- en nadelen
Of Ziektewet eigenrisicodragerschap ook voor uw organisatie interessant is hangt af van meerdere factoren waaronder de grootte van de organisatie, de sector waarin het actief is, de verhouding vaste- en tijdelijke werknemers, de daadwerkelijk mate van instroom, maar ook de kans op nieuwe ziek uitdiensttredingen.

Daarnaast is het raadzaam om de extra belasting- en kosten die het ZW-eigenrisicodragerschap met zich meebrengt mee te wegen in uw beslissing.

Aanvragen bij de Belastingdienst
Jaarlijks kunnen werkgevers per 1 januari of 1 juli eigenrisicodrager worden, of juist terugkeren naar het UWV. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient u dit uiterlijk 13 weken voor de beoogde ingangsdatum kenbaar te maken bij de Belastingdienst; dus uiterlijk voor 2 oktober of voor 1 april. Het verdient aanbeveling om vroegtijdig te starten met de voorbereiding van uw keuze.

Ondersteuning gewenst?
FOCUS VerzuimManagement is geen partij die het Ziektewet eigenrisicodragerschap voor werkgevers uitvoert. Wel geven wij voorlichting en onafhankelijk advies over het publieke- versus het private stelsel, de voor- en nadelen en de financiële gevolgen. Wij denken graag met u mee en gaan op zoek naar de beste oplossing voor uw organisatie!

 

Offerte aanvragen

 

Naar boven