Elke organisatie met personeel levert een flinke premiebijdrage aan de sociale zekerheid. Omdat het stelsel van Sociale Zekerheid tegenwoordig uitermate complex is, is de kans groot dat uw organisatie te veel premie betaalt. Ook kan het zijn dat uw organisatie te weinig uitkering ontvangt en subsidiemogelijkheden onbenut laat.

FOCUS VerzuimManagement gaat voor u aan de slag.

Subsidiemogelijkheden
In de eerste plaats brengen wij in kaart welke werknemers (met terugwerkende kracht) in aanmerking komen voor:

•  Uitbetaling ziekengeld via UWV (no-risk-polis)
•  Premiekortingen en loonkostensubsidies

Controle ZW- en/of WGA rekening
En in de tweede plaats vindt er een controle plaats op de ZW en/of WGA-rekening die uw organisatie ontvangt van UWV en/of Belastingdienst.

Deze check brengt mogelijk kostbare fouten aan het licht.

FOCUS VerzuimManagement laat het bovendien niet bij het signaleren van onvolkomenheden. Zij rondt het traject volledig voor u af en claimt namens u de verschuldigde bedragen, bij UWV en/of de Belastingdienst.

 

Offerte aanvragen

 

Naar boven