Financiele analyse

Het is werkgevers bekend; een werknemer die ziek uit dienst gaat, of de WIA instroomt, kost het bedrijf veel geld. Wat de precieze financiële gevolgen van Ziektewet-, of WIA-instroom zijn voor uw bedrijf, is soms handig om te weten. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf overweegt om eigenrisicodrager voor de Ziektewet - of WGA te worden, of omdat u de kosten van een bezwaar- of beroepsprocedure wilt afwegen tegen de mogelijke schadelastvermindering. In dergelijke situaties verdient een financiële analyse vooraf aanbeveling.

Ter ondersteuning van uw beslissing heeft FOCUS VerzuimManagement een aantal financiële analyses ontwikkeld:


Controle ZW- en/of WGA rekening

Elke organisatie met personeel levert een flinke premiebijdrage aan de sociale zekerheid. Voor uw (ex-)werknemers die de WGA zijn ingestroomd betaalt u bijvoorbeeld 10 jaar lang voor deze uitkering; hetzij via de gedifferentieerde premie Whk, hetzij direct als eigenrisicodrager.

Omdat het stelsel van Sociale Zekerheid tegenwoordig uitermate complex is, is de kans groot dat uw organisatie te veel betaalt. Dat kan gemakkelijk om € 20.000 per dossier per jaar gaan.

FOCUS VerzuimManagement kan deze onvolkomenheden voor u opsporen en namens u rechtzetten bij UWV en/of de Belastingdienst.

 

Offerte aanvragen

 

Naar boven