Verzuimbegeleiding is tegenwoordig verheven tot een complex proces waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Om herstel te bespoedigen en de financiële gevolgen te beperken is niet alleen kennis van wetgeving nodig, maar is het ook van belang dat het proces goed wordt aangestuurd en gemonitord. Deze regie op het re-integratieproces wordt ook wel casemanagement genoemd.

FOCUS VerzuimManagement neemt u graag de regie op één of meerdere verzuimdossier(s) uit handen. Ook bepaalde aspecten van een verzuimdossier kunnen worden uitbesteed. Te denken valt aan:

• Stagnatie re-integratie
• Meningsverschil met bedrijfsarts
• Deskundigenoordeel aanvragen
• Vervroegde IVA aanvragen
• Arbeidsconflict & ziekteverzuim
• Eerstejaarsevaluatie
• Loonsanctie
• ZW- of WIA-beoordeling
• Regres & co-financiering
• Verzekeringsvraagstuk

 

Offerte aanvragen

Naar boven