FOCUS VerzuimManagement ondersteunt werkgevers en werknemers bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Als specialist op het gebied van Verzuimmanagement en Eigenrisicodragerschap hebben wij inzicht in de financiële gevolgen van ziekteverzuim en bieden wij oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken.

Onze FOCUS is schadelastbeperking
Geen vraag te moeilijk, geen casus te ingewikkeld. Wij helpen u graag de complexe wetgeving te vertalen naar schadelastreductie. Naast ondersteuning bij verzuimbeleid tijdens het dienstverband bieden wij ondersteuning bij ZW- en/of WGA-eigenrisicodragerschap.

Géén arbodienst of verzekeraar
Wij zetten ons in voor een duurzame samenwerking, maar onze interventies zijn altijd een tijdelijke aangelegenheid. Zodra het "probleem" is opgelost en het vraagstuk is opgehelderd trekken wij ons terug. Werkgevers kunnen ons dan ook prima inschakelen naast een lopend arbo-abonnement
of naast de inspanningen van een verzekeraar. Tijdens de opdracht werken wij, zo nodig, met alle betrokken partijen samen. 

Toegevoegde waarde inzichtelijk
Onze toegevoegde waarde maken wij altijd van te voren inzichtelijk. Dat maakt dat u als klant de zekerheid heeft dat uw geld goed besteed is.

 

Naar boven