Als werkgever krijgt u de Ziektewet- en WGA-instroom van uw (ex-)werknemers in rekening gebracht. Bent u publiek verzekerd, dan ontvangt u de nota met de nieuwe premie voor het volgende jaar in november van de Belastingdienst (= gedifff. premienota Whk). Bent u eigenrisicodrager, dan ontvangt u de WGA-rekening in principe maandelijks van het UWV (= verhaalsnota UWV).

Kostbare fouten
De ZW- en/of WGA rekening die u ontvangt is echter niet altijd op de juiste gegevens gebaseerd. Fouten kunnen bovendien gemakkelijk oplopen tot een schade van € 100.000 per fout. Wilt u er zeker van zijn dat uw rekening niet te hoog is vastgesteld? Laat de rekening dan controleren.

Controle
Wij controleren, indien van toepassing, zowel de WGA- als de ZW-rekening voor u. Dit doen wij tegen een vergoeding van € 290 (excl. 21% BTW). Indien wij onvolkomenheden signaleren, doen we vrijblijvend een voorstel om het voor u op te lossen. Dit gaat veelal via een bezwaarprocedure. Hiertoe geeft de Belastingdienst u 6 weken de tijd, vanaf dagtekening rekening.

 

Offerte aanvragen

Naar boven