Overweegt uw organisatie om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, of om juist terug te keren naar het UWV? Om tot een weloverwogen beslissing te kunnen komen is inzicht nodig in uw eigen Ziektewet instroom en de hoogte van de gedifferentieerde ZW-premie die u de komende jaren als publiek verzekerde werkgever aan het UWV zou moeten betalen.

Onze financiële analyse 'Eigenrisicodragen Ziektewet' brengt deze informatie in kaart zodat u de kosten van het publieke- en private stelsel tegen elkaar kunt afzetten.

 


Offerte aanvragen

 

Naar boven