Heeft u een werknemer in dienst die mogelijk langer dan twee jaar uitvalt wegens ziekte? Dan is het goed om deze werknemer vroegtijdig te informeren over de inkomenssituatie na de wachttijd.

Welke inkomensperspectief heeft een werknemer die na de wachttijd geen recht op een WIA-uitkering heeft? En welke inkomenszekerheden heeft een werknemer die na twee jaar ziekte wel een WIA-uitkering krijgt?

Menig werknemer denkt dat een WIA-uitkering een riante voorziening is tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, maar dat is zeker niet het geval. Hoewel alle WIA-gerechtigden bij aanvang recht hebben op een uitkering van tenminste 70%, zakt in veel gevallen de WIA-uitkering qua hoogte al binnen 3 - 24 maanden tot bijstandsniveau.

Dit is voor niemand een prettig vooruitzicht en zeker niet voor iemand die ziek is. Toch kan het onder ogen komen van deze confronterende realiteit er toe bijdragen dat de mindset van de werknemer (eerder) verschuift van 'Ik kan niet werken'  naar 'Ik zie/zoek alternatieve mogelijkheden'.

Uit de praktijk en onderzoek blijkt dat een proactieve houding tijdens de wachttijd de re-integratiekansen flink vergroot. Onze analyse maakt al tijdens de wachttijd inzichtelijk wat de financiële gevolgen van ziekte voor de werknemer kunnen zijn, zodat de zieke werknemer vroegtijdig en welbewust aan de slag kan met de eigen re-integratie.


Offerte aanvragen

 

Naar boven