Heeft u een werknemer in dienst die binnenkort ziek uit dienst gaat? Dan krijgt u mogelijk te maken met de financiële gevolgen van Ziektewet instroom en transitievergoeding. Wilt u precies weten wat de financiële gevolgen van de ziek uitdiensttreding voor uw organisatie zijn? Wij brengen dit graag voor u in kaart. Afhankelijk van de situatie en uw behoefte bieden wij de volgende opties:

 A    Gevolgen ZW, indien ZW-beschikking beschikbaar    
 B Gevolgen ZW, indien ZW-beschikking nog niet beschikbaar  
 C Transitievergoeding  


Van onze bevindingen ontvangt u uiteraard een heldere rapportage.

Achtergrond
Een werknemer die voor einde wachttijd ziek uit dienst gaat, of vlak na uitdiensttreding ziek wordt, heeft op basis van de Ziektewet veelal recht op een uitkering. De toegekende Ziektewet uitkering komt in principe voor rekening van de ex-werkgever. Dit geldt sinds de inwerkingtreding van de Wet BeZaVa in 2013 voor de Ziektewet uitkering van zowel vaste-, als tijdelijke werknemers. De hoogte van de rekening kan echter per geval-, en per werkgever flink variëren van 0% tot wel 150% van de Ziektewet uitkering.

Op grond van de Wet werk en zekerheid heeft de werknemer, die na 1 juli 2015 ongewild uw organisatie verlaat, veelal recht op een transitievergoeding.

 

Offerte aanvragen

 

Naar boven